Projekt Budżetu Partycypacyjnego „Na świetlicy nie ma Nudy”

piątek, Czerwiec 15, 2018 - 21:42
Projekt

Szanowni Państwo‼ Serdecznie Dziękujemy za każdy Głos w Budżecie Partycypacyjnym na nasz projekt to Dzięki Państwu czekamy z niecierpliwością na zajęcia.

Warsztaty prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin w tym: zdrowia (profilaktyka, choroby, zdrowie, żywienie, sport), uzależnień (Narkotyki-nie dziękuje nie biorę), pierwszej pomocy (pomoc przedmedyczna), bezpieczeństwa (bądź widoczny, bądź bezpieczny). Będzie to teoretyczna wiedza i praktyczna umiejętność radzenia sobie przez dzieci w różnych, trudnych sytuacjach życiowych.

Lokalizacja projektu

Świetlica: Szkoła Podstawowa nr 355, ul. Ceramiczna 11

Istotne informacje o lokalizacji

Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Uczestniczyć może każde dziecko, które uczęszcza na świetlicę szkolną. Zajęcia odbywać się będą w czasie obecności dzieci w świetlicy.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W projekcie udział weźmie jedna szkoła (przez 1 miesiąc, raz w tygodniu przez około 2 godziny realizować będzie jeden warsztat tematyczny). Po miesiącu zrealizowane będą w sumie 4 warsztaty tematyczne. Dostępność warsztatów obejmuje każde dziecko, nastolatka przebywającego w świetlicy. Szacunkowo będzie to grupa około 30 osób. Warsztat trwać będzie około 2 godziny, będzie miał formę teoretyczną i praktyczną.

Pełny opis projektu

Po zajęciach szkolnych dzieci uczęszczają na szkolną świetlicę. Często czas który im tam upływa nie jest należycie wykorzystywany. Zajęcia prowadzone przez specjalistów umilą im ten czas, ale będzie to także okazja poznania i przećwiczenia różnych sytuacji życiowych, z którymi kiedyś może przyjdzie im się zmierzyć.
Warsztaty odbywać się będą z zakresu: pierwszej pomocy. Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej, prezentacja filmu instruktażowego. Ćwiczenia na fantomie masaż serca oraz sztuczne oddychanie, ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej, sprawdzania drożności dróg oddechowych, przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zakładania opatrunków na ranę, postępowania z ofiarami wypadków, telefony alarmowe, Nauka wybierania numeru 112, wzywanie ratowników, sytuacje, w których trzeba wezwać pogotowie, rozmowa z dyspozytorem, sytuacje, w których NIE trzeba wzywać pogotowia, zadławienia, ćwiczenia na specjalnej kamizelce do zadławień, zatrucia, drgawki, atak padaczki. Bezpieczeństwa na drodze (bądź widoczny, bądź bezpieczny), wiedza teoretyczna i prezentacja filmu. Informacje i umiejętności w poruszaniu się po ulicy po zmroku, jak działa kamizelka odblaskowa. Istotna rola pasów bezpieczeństwa, jak zachować się podczas wypadku samochodowego, wypadku rowerowego, bezpieczne przejście dla pieszych. Zdrowia, informacje teoretycznej o higienie osobistej, żywieniu: Jarzyny i owoce źródłem witamin, zasady racjonalnego odżywiania się – zdrowa żywność, czystość i porządek otoczenia, znaczenie snu, wpływ ćwiczeń fizycznych na zdrowie, prawidłowa postawa ciała, organizowanie gier zespołowych w świetlicy, gry i zabawy ruchowe na placu zabaw, wdrażanie do aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu. Profilaktyka uzależnień (Narkotyki-nie dziękuje nie biorę), praca indywidualna i grupowa, scenki. Inspirowanie dzieci do własnych przemyśleń, weryfikowania posiadanych przekonań na temat działania alkoholu, papierosów i narkotyków oraz samodzielnego stawiania pytań: Jak samemu chronić się przed uzależnieniem? Jak można pomóc osobie uzależnionej będąc kolegą czy członkiem rodziny?. Dzieci zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na: świadome zachowanie abstynencji w wieku młodzieńczym, zrozumieją mechanizm uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze), że uzależnienie to choroba, która stopniowo przejmuje władzę nad człowiekiem, zmienia jego system wartości.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Niewielu ludzi potrafi poradzić sobie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i z dobrym skutkiem nieść pomoc, tym bardziej dzieci czy nastolatki. Zajęcia na świetlicy w tej dziedzinie są organizowane aby to zmienić. Najlepsze efekty dają ćwiczenia praktyczne. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności uczniów tak aby chronić siebie i innych.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez ok 2 godziny na świetlicy szkolnej dla dzieci/nastolatków (grupa około 30 osób).

1. Wynagrodzenie dla prowadzących warsztat (2 osoby-ratownik, pielęgniarka, psycholog, policjant, strażak itp.), (w tym zapewnienie przez nich pomocy dydaktycznych):
pierwszej pomocy (pomoc przedmedyczna) – (1 lub 2 os. x 2h (raz w tygodniu) = 1000 x 1 spotkanie/warsztat = 1000,00
bezpieczeństwa na drodze (bądź widoczny, bądź bezpieczny) - (1 lub 2 os. x 2h (raz w tygodniu) =1000 x 1 spotkanie/warsztat = 1000,00
Zdrowia (profilaktyka, choroby, zdrowie, żywienie, sport) - (1 lub 2 os. x 2h (raz w tygodniu) =1000 x 1 spotkanie/warsztat = 1000,00
Profilaktyka uzależnień (Narkotyki-nie dziękuje nie biorę) - (1 lub 2 os. x 2h (raz w tygodniu) =1000 x 1 spotkanie/warsztat = 1000,00
Suma – 4 000

2. Materiały promocyjne dla uczestników warsztatów: legitymacja uczestnika + naklejki certyfikat/dyplom
Suma – 1000

3. Wynagrodzenia dla koordynatora projektu: 100 zł za jeden Warsztat (4 warsztaty po 100 zł za koordynację=400)
Suma 400

Kosztorys całości – 4000+1000+400=5400 zł

Zobacz zdjęcia