PRIORYTETY DLA BIAŁOŁĘKI

Ochrona Zdrowia: Kontynuowanie działań na rzecz zwiększenia funkcjonowania instytucji zdrowia publicznego. Poszerzenie oferty specjalistyki zdrowotnej (ginekolog, kardiolog). Dyżur Pediatry w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

KULTURA, OŚWIATA, SPORT: Rozbudowa/Modernizacja placów zabaw z asortymentem wychowawczo – rekreacyjnym, z uwzględnieniem urządzeń wielofunkcyjnych w tym dla dzieci z niepełnosprawnością. Współuczestniczenie w realizacji programów z Funduszy Europejskich na rzecz poprawy dostępności do dodatkowych zajęć. Stworzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Współtworzenie inicjatyw społecznych, edukacyjnych sportowych oraz rekreacyjno- turystycznych.

POLITYKA SPOŁECZNA: Stworzenie Białołęckiego Klubu Rodziny. Zagospodarowanie zainicjowanego Białołęckiego Domu Seniora. Działania (pomoc w życiu codziennym) na rzecz osób niepełnosprawnych, aby mogli rozwijać swoje pasje. Udział w spotkaniach budżetowych dot. dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, profilaktyki uzależnień, mieszkalnictwa komunalnego.

INWESTYCJE Działania na rzecz rozbudowy infrastruktury oświatowej, drogowej. Tworzenie komunikacji, która uwzględnia alternatywy (np. do powstających tras tramwajowych powstanie trasy autobusowej). Skoordynowanie połączenia autobusowego z SKM. Połączenie i wydłużenie ścieżek rowerowych. Dowóz dzieci niepełnosprawnych.  Uczestniczenie w spotkaniach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Działania na rzecz uporządkowania, zagospodarowania zieleni pod Parki i Skwery, Naprawa nawierzchni. Poprawa bezpieczeństwa ulic, parków itp. (montaż monitoringu).

KONTYNUACJA DZIAŁAŃ na rzecz Seniorów, Rodzin, Mam i Białołęckich Kobiet. Współpraca z radami osiedli, społecznościami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zapewnienie porządku publicznego.